Cụm Server Hiệp Sĩ | TEST: 08/04 - OPEN: 10/04

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 2931] 09-05-2015
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 364] 09-05-2015
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 358] 09-05-2015
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 672] 09-05-2015
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 791] 09-05-2015
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 923] 09-05-2015
Giới thiệu sói tinh [đọc: 725] 09-05-2015
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 473] 09-05-2015
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 666] 09-05-2015
NPC trong game Mu Online [đọc: 619] 09-05-2015
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 528] 09-05-2015
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 633] 09-05-2015
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 617] 09-05-2015
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 661] 09-05-2015
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 746] 09-05-2015
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 479] 09-05-2015
Phù Thủy - Dark Wizard [đọc: 525] 09-05-2015
Chiến Binh - Dark Knight [đọc: 637] 09-05-2015
Vùng đất Raklion [đọc: 465] 09-05-2015
Vùng đất Elbeland [đọc: 469] 09-05-2015